Informácie ohľadom intrastat hlásení:

038/290 16 79

Intrastat hlásenie - hlásenie intrastat

Intrastat hlásenia - Koliesková Lucia

Lucia Koliesková vyhotovuje intrastat hlásenia právnickým a fyzickým osobám, ktoré sú registrované pre DPH a vzniká im povinnosť podať intrastat hlásenie Štatistickému úradu SR.

Intrastat hlásenia vyhotoví firmám po doručení všetkých potrebných dokumentov, t.j. zabezpečí všetku potrebnú administratívnu prácu. V oblasti pracuje od roku 2009.

Komu vzniká povinnosť podávať intrastat hlásenia?

Povinnosť vzniká firmám, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok doviezli alebo vyviezli tovar v hodnote vyššej ako je hranica oslobodenia. V prípade dovozu je táto suma určená na 200 000 € a v prípade vývozu na 400 000 €. Keď je táto hranica prekročená Štatistický úrad SR automaticky vyzve firmu, aby každý mesiac k 15. dňu v mesiaci podávala intrastat hlásenia.

V prípade prekročenia hranice oslobodenia v priebehu roka, je firma povinná od daného mesiaca, v ktorom hranicu prekročila, podávať hlásenia každý mesiac vrátane mesiaca, v ktorom hranicu prekročila.

V prípade záujmu ma, prosím, kontaktujte telefonicky alebo emailom. Rada vám vysvetlím bližšie informácie ohľadom povinnosti predkladania intrastat hlásení.

Intrastat - Lucia Koliesková

Lucia Koliesková
Pečeňany 204
956 36 Pečeňany

E-mail: kolieskovalucia@zoznam.sk
Web: www.intrastathlasenia.sk
Telefónne číslo: 038/290 16 79

IČO: 45343101
DIČ: 1048193883